Strategisk konflikthåndtering

Den 19. marts inviterede Mediationsinstituttet i samarbejde med Voldgiftsnævnet for bygge og anlæg til konference om strategisk konflikthåndtering i byggeriet.

Både Minister Rasmus Helveg Petersen og byggeriets parter påpegede ved konferencen, at konflikter koster dyrt – både for samfundet og for virksomhederne. Derudover slider de på samarbejdsrelationerne i de langvarige byggeprojekter.

Ved konferencen var der derfor bred enighed om, at mediation bør være en fast bestanddel af byggeriets konfliktløsning. Det skyldes dog ikke kun et ønske om at spare tid og penge, men i høj grad også muligheden for at bevare den gode samarbejdsrelation.

Konferencen, som blev støttet af Realdania, vil i løbet 2015 blive fulgt op af uddannelsesinitiativer og pilotprojekter inden for mediation i bygge og anlægsbranchen.

Læs mere om konferencen på: konfliktstrategi.dk

UDPEGNING

MEDIATIONSKLAUSUL

Aktuelt


Nyhedsbrev

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 5077 8427