Mediation og mægling i erhvervssager

Erhvervslivet efterspørger effektive konfliktløsningsmetoder. Kan du rådgive dine klienter om mediation og retsmægling? Og hvordan skaber du aktivt værdi for klienten under processen? Gennemgang af fif og fælder.

Danske Mediatoradvokater, Mediationsinstituttet og Danske Advokater udbyder i samarbejde 3- timers kursus, 3 forskellige steder i landet:

20

september


Fredericia

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse