Bestil udpegning

Send os en e-mail, der indeholder følgende:

  • En kort beskrivelse af, hvad konflikten handler om
  • Navn og kontaktoplysninger på konfliktens parter
  • Accept af, at oplysningerne videresendes til en mediatoradvokat
  • Evt. særlige ønsker til mediatoradvokatens faglige specialeområder

Så sørger vi for at finde den helt rigtige mediatoradvokat til sagen.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 5077 8427