Mediation er fremtiden

Mediation er et udbredt alternativ til domstolene, fordi det er hurtigt, effektivt og billigt.
Hvis bare 10% af danskernes byretssager og voldgiftsager blev løst ved mediation,
er der en potentiel nettogevinst for samfundet på op til 335 mio. kr.

 

 

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse