Mediation healer sårede følelser og sikrer forsat samarbejde

ANSÆTTELSE – En strid mellem en butiksleder og en butiksejer, endte med krav om ophævelse af ansættelsesforholdet og økonomisk kompensation. Hele konflikten bundede i sårede følelser og misforståelser.

 

Fagforeningen havde på vegne af butikslederen fremsat et krav om ophævelse af ansættelsesforholdet som følge af arbejdsgiverens misligholdelse.

Butikslederen havde i et par år været ansat som leder af en sæsonbutik ejet af en udenlandsdansker. I løbet af årene havde der været forhandlinger om butikslederens overtagelse af butikken, uden at dette have ført til noget.

Butikslederen blev syg kort tid efter, at sommersæsonen var startet. Det skete samtidigt med, at butiksejeren kom til Danmark for at deltage i et nært familiemedlems begravelse. Butiksejeren var derfor tvunget til at stå for butikken, hvilket betød, at butiksejeren ikke kunne deltage i begravelsen.

Butikken havde problemer med at betale sine leverandører. For at vinde tid meddelte butiksejeren hovedleverandøren, at der havde været problemer og uregelmæssigheder som følge af butikslederens sygdom, som blev beskrevet i detaljer.

Butikslederen fandt omtalen af sine personlige forhold til en leverandør så krænkende, at hendes fagforening hævede ansættelsesforholdet og krævede erstatning.

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

CASE 1 – ENTREPRISE

CASE 2 – SHIPPING

CASE 3 – KONTRAKT

CASE 4 – KONKURRENCEKLAUSUL

CASE 5 – KONTRAKT

CASE 6 – NABOFORHOLD

CASE 7 – ERSTATNING

CASE 8 – HONORAR

CASE 9 – IT

CASE 10 – ANSÆTTELSE

CASE 11 – AFSKEDIGELSE

CASE 12 – BODELING

CASE 13 – SKILSMISSE

CASE 14 – ENTREPRISE

CASE 15 – FORÆLDREMYNDIGHED

CASE 16 – BORTVISNING


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse