Skilsmisse udløste opsplitning af virksomhed

BODELING – Et ægtepar skulle skilles efter 35 års samliv. Igennem deres liv havde de sammen opbygget en betydelig produktionsvirksomhed.

 

De havde begge ledende stillinger i koncernen, hvilket udløste stor uenighed om, hvordan bodelingen skulle foregå og især, hvordan de skulle forholde sig til virksomhedens fremtidige drift.

Sagen verserede ved landsretten og var berammet til domsforhandling, da parternes advokater foreslog deres klienter mediation. Advokaten var overbevidst om, at der gennem mediation kunne findes en løsning, som ikke kunne afklares ved en dom.

Efter 10 timers mediation kunne der foretages en opdeling af koncernen, som begge parter kunne leve med.

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

CASE 1 – ENTREPRISE

CASE 2 – SHIPPING

CASE 3 – KONTRAKT

CASE 4 – KONKURRENCEKLAUSUL

CASE 5 – KONTRAKT

CASE 6 – NABOFORHOLD

CASE 7 – ERSTATNING

CASE 8 – HONORAR

CASE 9 – IT

CASE 10 – ANSÆTTELSE

CASE 11 – AFSKEDIGELSE

CASE 12 – BODELING

CASE 13 – SKILSMISSE

CASE 14 – ENTREPRISE

CASE 15 – FORÆLDREMYNDIGHED

CASE 16 – BORTVISNING


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse