Pressemeddelelse var både årsag og løsning på konflikt

AFSKEDIGELSE – En HR-medarbejder i en større dansk virksomhed blev fyret for at have overtrådt sin tavshedspligt i relation til, hvad medarbejderne havde betroet denne som led i de personlige samtaler, som HR-medarbejderen havde ført med personalet.

 

Afskedigelsen blev meddelt såvel internt og eksternt, uden HR-medarbejderen havde indflydelse på hverken formen eller indholdet i meddelelsen.

Under den efterfølgende retssag anlagt med påstand om erstatning for uberettiget fyring, blev der under retsmæglingen indgået en aftale om økonomisk kompensation til HR-medarbejderen.

Der blev imidlertid også indgået aftale om ordlyden af en meddelelse, som efterfølgende blev udsendt til den samme personkreds, som tidligere havde modtaget underretning om fyringen, hvilket var væsentligt for den pågældende HR-medarbejders faglige omdømme og selvopfattelse.

Et sådant element kunne aldrig være opnået i forbindelse med en retssag.

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

CASE 1 – ENTREPRISE

CASE 2 – SHIPPING

CASE 3 – KONTRAKT

CASE 4 – KONKURRENCEKLAUSUL

CASE 5 – KONTRAKT

CASE 6 – NABOFORHOLD

CASE 7 – ERSTATNING

CASE 8 – HONORAR

CASE 9 – IT

CASE 10 – ANSÆTTELSE

CASE 11 – AFSKEDIGELSE

CASE 12 – BODELING

CASE 13 – SKILSMISSE

CASE 14 – ENTREPRISE

CASE 15 – FORÆLDREMYNDIGHED

CASE 16 – BORTVISNING


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse