5 års konflikt, 8 processkrifter og 100 sagsakter afløst af 3 timers mediation

SHIPPING – To danske shippingfirmaer havde i mere end fem år været uenige om beregning af fragt for noget gods, som det ene firma havde transporteret for det andet.

 

Sagen havde verseret i mere end tre år for Sø- og Handelsretten, der var udarbejdet 7-8 processkrifter af hver part, og det samlede antal bilag nærmede sig 100.

De var uenige om, hvordan fragten skulle beregnes, hvor meget gods der var kommet ombord i skibet hhv. efterladt i lastehavnen, hvilken fragt, der skulle betales, og om transportkunden havde et modkrav i anledning af det efterladte gods.

Efter ca. 3 timers mediation blev der opnået enighed om, hvilken fragt der skulle betales, og om at transportkunden frafaldt sit modkrav.

De to parter, der ikke havde arbejdet sammen efter transportens udførelse for mere end fem år siden, blev enige om at genoptage samarbejdet.

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

CASE 1 – ENTREPRISE

CASE 2 – SHIPPING

CASE 3 – KONTRAKT

CASE 4 – KONKURRENCEKLAUSUL

CASE 5 – KONTRAKT

CASE 6 – NABOFORHOLD

CASE 7 – ERSTATNING

CASE 8 – HONORAR

CASE 9 – IT

CASE 10 – ANSÆTTELSE

CASE 11 – AFSKEDIGELSE

CASE 12 – BODELING

CASE 13 – SKILSMISSE

CASE 14 – ENTREPRISE

CASE 15 – FORÆLDREMYNDIGHED

CASE 16 – BORTVISNING


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse