Efter en dags mediation genoptog parterne samarbejdet

KONTRAKT – En opfinder søgte ingeniørbistand til udvikling af en ny kædesav med hidtil uhørt indbygget sikkerhed og en nærmest uopslidelig savkæde.

 

Opfinderen var ikke tekniker, og parterne oplevede i udviklingsforløbet, at de i stigende grad talte forbi hinanden. I frustration holdt opfinderen op med at betale ingeniørfirmaets regninger, og som konsekvens af den manglende betaling stoppede ingeniørfirmaet udviklingen af kædesaven.

Seks måneders skriverier førte ikke til noget. Ingeniørfirmaet sendte sit krav til inkasso hos firmaets sædvanlige advokat. Advokaten anbefalede tvisten løst ved mediation.

Efter en dags mediation hos advokaten genoptog parterne samarbejdet.

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

CASE 1 – ENTREPRISE

CASE 2 – SHIPPING

CASE 3 – KONTRAKT

CASE 4 – KONKURRENCEKLAUSUL

CASE 5 – KONTRAKT

CASE 6 – NABOFORHOLD

CASE 7 – ERSTATNING

CASE 8 – HONORAR

CASE 9 – IT

CASE 10 – ANSÆTTELSE

CASE 11 – AFSKEDIGELSE

CASE 12 – BODELING

CASE 13 – SKILSMISSE

CASE 14 – ENTREPRISE

CASE 15 – FORÆLDREMYNDIGHED

CASE 16 – BORTVISNING


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse