Mediation i erhvervslivet

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor følelsesladet sagen måtte være.

Sådan foregår mediation

En upartisk mediatoradvokat hjælper parterne til at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder. Mediation anvendes i stigende grad af bl.a. internationalt orienterede virksomheder.

Hvor lang tid tager mediation?

Typisk vil en erhvervsretslig tvist kunne løses på et til to møder afhængig af sagens omfang. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i en lang række  erhvervsmæssige sager, bl.a. når det gælder kontraktforhold, erstatningssager og meget andet. Se eksempler på anvendelsen af mediation i vores cases.

 

Hvorfor mediation?

Mediation er hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten i fuld fortrolighed. Der er en lang række fordele ved at anvende mediation i erhvervsmæssige sammenhænge.

 

Hurtigere end retssager

Konflikten afsluttes typisk i løbet af 1-2 mdr. fremfor 1 år.

Relationer kan bevares

Få løst konflikten, så det gode samarbejde kan fortsætte efterfølgende.

Nå rundt om hele konflikten

Mediation ser ikke kun på den juridiske del. Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke juridiske normer

Få indflydelse på løsningen

Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Retshjælpsforsikringen dækker

De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation

Beskytter virksomhedens omdømme

Mediation er en fortrolig proces, der håndterer konfliktløsningen diskret og udenom retten.

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

HVAD KOSTER DET?

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 25.000 ekskl. moms. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer), lokaler og forplejning i Mediationsinstituttet samt sædvanlig forberedelse for mediator.

 

HASTEBEHANDLING

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.

 


Mediation vs retsagerMediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse