Mediation for private

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor følelsesladet sagen måtte være.

 

Sådan foregår mediation

En upartisk mediatoradvokat hjælper parterne til at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder. Mediation anvendes i stigende grad som fast procedure i sager om forældreret.

Hvor lang tid tager mediation?

En familieretslig konflikt vil typisk forløbe over flere kortere møder. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i en lang række private sager, bl.a. når det gælder skilsmisser, forældremyndighed, arv, nabostrid og meget andet. Se eksempler på anvendelsen af mediation i vores cases.

 

Hvorfor mediation?

Mediation er hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten i fuld fortrolighed. Der er en lang række fordele ved at anvende mediation i private sammenhænge.

 

Hurtigere end retssager

Konflikten afsluttes typisk i løbet af 1-2 mdr. fremfor 1 år.

Relationer kan bevares

Få løst konflikten, så familielivet kan fortsætte efterfølgende.

Nå rundt om hele konflikten

Mediation ser ikke kun på den juridiske del. Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke juridiske normer

Få indflydelse på løsningen

Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Retshjælpsforsikringen dækker

De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation

Den bedste løsning for børnene

Når det gælder forældremyndighedssager eller skilsmisser, er mediation med til at skabe de bedste og mest holdbare løsninger for børnene.

BESTIL UDPEGNING

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HVAD KOSTER DET?

I sager, hvor den ene eller begge parter er private personer er prisen kr. 15.000 ekskl. moms. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer), lokaler og forplejning i Mediationsinstituttet samt sædvanlig forberedelse for mediator.

HASTEBEHANDLING

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.

 


Mediation vs retsager • Byggeriet bokser med dyre konflikter

  mestertidende.dk, 21. april 2017

 • Prisen på en byggekonflikt er skjult

  Byensejendom.dk, 7. juni 2017

 • Mediation kan spare byggebranchen for et milliardbeløb

  Building-Supply.dk, 30. marts 2017

 • Mediation kan spare byggebranchen for et milliardbeløb

  Business.dk, 30. marts 2017

 • Byggesektoren: En boksering for dyre konflikter

  Business.dk, 31. marts 2017

 • En boksering for konflikter

  Morsø Folkeblads Ugeavis, Sektion: 1, Side: 46, 5. april 2017

 • Opgør med en af byggepladsens myter

  Dagens Byggeri, Sektion: 1, Side: 13, 7. april 2017

 • Derfor starter byggeriet flere hundrede slagsmål hvert år

  Finans.dk, 17. april 2017

 • MEDIATION KAN SPARE BYGGEBRANCHEN FOR MILLIARDER

  Estate Magasin, Sektion: 1, Side: 22, K18. april 2017

 • Mediation hindrer dyre konflikter

  Byggeri, Sektion: 1, Side: 8, 24. april 2017

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 5077 8427