Høj etisk standard

Alle mediatoradvokater er underlagt hele to etiske regelsæt. Det første er de etiske regler, der er udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater, som alle instituttets mediatorer er medlemmer af. Det andet er Advokatsamfundets etiske regler, som alle danske advokater er forpligtet til at efterleve. De to regelsæt sikrer, at mediationen gennemføres på et højt etisk niveau.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 5077 8427