Hvad er Mediationsinstituttet?

Mediationsinstituttet er en selvejende og almennyttig institution stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen, Danske Advokater. Det er bl.a. instituttets opgave at udpege kvalificerede mediatorer, samt rådgive om mediation og strategisk konflikthåndtering til private, erhvervsliv og offentlige myndigheder.

Samarbejdspartnere

Det er Mediationsinstituttets ambition at øge samarbejdet med offentlige myndigheder, små og mellemstore virksomheder, brancheorganisationer samt danske og internationale uddannelsesinstitutioner med henblik på at udvikle konkrete og implementerbare mediationsløsninger.

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsens medlemmer er udpeget af Advokatrådet, Danske Advokater og Danske Mediatoradvokater. Bestyrelse og direktion består af følgende medlemmer:

Bestyrelse:

lars-svenning-andersen

Lars Svenning Andersen 
Formand og mediatoradvokat
——————————————————–

kim-haggren

Kim Haggren
Underdirektør i DI
——————————————————–

peter-stenholm

Peter Stenholm
Direktør i Dansk Byggeri
——————————————————–

brian-malmros

Brian Malmros
Skadechef i Topdanmark
——————————————————–

Finn Lænkholm
Mediatoradvokat og retsmægler
——————————————————–

Kurt Helles Bardeleben
Advokat
——————————————————–

Ledelse:

 

Thomas Samsø Bloch
Adm. direktør

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

HVAD ER MEDIATION?

HVORFOR MEDIATION?Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse