Priser for mediation

Erhverv

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 25.000 ekskl. moms.

Privat

I sager, hvor den ene eller begge parter er private personer er prisen kr. 15.000 ekskl. moms

Prisen dækker:

Langt de fleste mediationer afsluttes på en enkelt dag. Priserne dækker derfor en fuld dags mediation (op til 8 timer), lokaler og forplejning i Mediationsinstituttets særligt indrettede mediationslokaler samt sædvanlig forberedelse for mediator.

Såfremt der er behov for yderligere tid til at afslutte sagen vil denne tid blive faktureret med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time. Det er samme timepris i både erhvervssager og private sager.

Regler for mediation

Medationsinstituttet har endvidere udarbejdet et detaljeret regelsæt for behandlingen af sager ved instituttet. For at sikre ensartede mediationer af høj kvalitet, skal alle mediatoradvokater tilknyttet Mediationsinstituttet overholde dette regelsæt.

Regelsættet kan downloades på denne side.

 

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

INSTITUTTET

KONTAKTMediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse