Vi finder den rette mediator til sagen | Mediationsinstituttet

Vi finder den rette mediator til sagen

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker. Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil og evaluerer efterfølgende.  Parterne er enige om mediation og ønsker at Mediationsinstituttet bringer en mediatoradvokat i forslag.

  Jeg vil gerne kontaktes for en drøftelse af mulighederne for at benytte mediation i en sag.


Hvad handler sagen om

Kort beskrivelse af sagen


Part 1


Felter med * skal udfyldes.

Navn *

Adresse

Part 1 Virksomhedsnavn

Part 1 CVR-nr

Telefon

Email *

Partsrepræsentant/advokat

Adresse

Telefon

Email

Kontaktperson

Yderligere deltagere i mediationen

Part 2


Navn

Adresse

Part 2 Virksomhedsnavn

Part 2 CVR-nr

Telefon

Email

Partsrepræsentant/advokat

Adresse

Telefon

Email

Kontaktperson

Yderligere deltagere i mediationen

Eventuelle yderligere parter som er involveret i konflikten

Eventuelle bemærkninger vedrørende mediator (ønsker til sprog, geografi el. lign.)


Fakturering


  Parterne skal faktureres med 50% hver.

  Der skal sendes én samlet faktura til den ene part.

Navn

Email

Leje af lokaler


  Ja, vi ønsker at leje lokaler til mediationen.

  Nej, vi har selv lokaler til rådighed til mediationen.


Sikkerhedstjek. Indtast resultat af: 9 + 6 =


Send bekræftelsesesemail til:REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

Sådan gør du:

• Bliv enig med din modpart om at forsøge mediation.

• Udfyld formularen, og beskriv kort hvad konflikten drejer sig om. Fortæl os evt. dine ønsker og krav til mediatoradvokat, f.eks. i forhold til køn eller juridisk speciale.

Det gør vi:

• Vi udpeger og formidler kontakt til en mediatoradvokat, der matcher begge parters ønsker.

•  Vi sikrer os, at mediatoradvokaten ikke er inhabil.

•  Vi overdrager sagen til den udpegede mediatoradvokat.

•  Vi evaluerer mediationen med parterne efterfølgende.

Det koster det:

•  I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 25.000 ekskl. moms. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer), lokaler og forplejning i Mediationsinstituttet samt sædvanlig forberedelse for mediator.

•  I sager, hvor den ene eller begge parter er private personer er prisen kr. 15.000 ekskl. moms. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer), lokaler og forplejning i Mediationsinstituttet samt sædvanlig forberedelse for mediator.

 

Mediationsinstituttets mediatorer er alle advokater, der har gennemgået en særlig mediatoruddannelse. Mediatorerne følger de gældende etiske regler udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater samt Advokatsamfundets etiske regler, herunder regler om fortrolighed og frister for gennemførelse af mediationen.

Yderligere information

Kontakt os på telefon 3939 0066 eller
 e-mail pdm@mediationsinstituttet.dk


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse