Henriette Houmann-Hammer

Kompetencer

Familieret – børnesager og skilsmisse
Arveret
Fast ejendom

Uddannelse

Danske Advokater

Øvrige uddannelser og kurser

Familiestyrelsens konfliktmægleruddannelse (2006)
Mediatoruddannelse Danske Advokater (2017)

Anden erfaring

Ansat som fuldmægtig i Statsforvaltningen og uddannet konfliktmægler. Gennemført konfliktmæglinger for borgere, der er i konflikt om børnene i samarbejde med børnsesagkyndig.

Bobehandler ved Retten i Næstved

Henriette Houmann-Hammer

AdvoA v/Henriette Houmann-Hammer
Farimagsvej 8
4700 Næstved

Telefon 61805805
E-mail hhh@advoa.dk

www.advoa.dk

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066