Morten Einshøj Petersen

Kompetencer

Generel erhvervsret
Selskabsret
Kontraktsret
Insolvensret
Investeringsaftaler

Uddannelse

Danske Advokater

Anden erfaring

Morten Einshøj Petersen

AGENDA Advokater
Asylgade 7
5000 Odense C

Telefon +4572301023
Mobil +4588441130
E-mail mep@agendaadvokater.dk

www.agendaadvokater.dk

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066