Stig Gregersen

Kompetencer

Transportret
Forsikrings- og erstatningsret
Mediation

Uddannelse

Københavns Universitet, Masteruddannelse

Øvrige uddannelser og kurser

Danske Mediatoradvokater - Mediation og retsmægling 2010
Sirius Advokater - Retsmægling efteruddannelse 2010
Domstolsstyrelsen - Retsmægling efteruddannelse 2010
Pellegrino Riccardi - Negotiation skills in a multi-cultural seting 2011
Danske Advokater - Mediation i erhvervstvister 2011
Mediatoradvokater - Praktik i mediation og retsmægling 2011
Forsikringsakademiet - Mediation og retsmægling 2011
Domstolsstyrelsen - Retsmægleruddannelsen 2011
Mediatoradvokater - Forhandling i mediation og retsmægling 2012
Domstolsstyrelsen - Retsmægleruddannelsen 2012
Voldgiftsinstituttet - Løsning af maritime tvister ved Voldgiftsinstituttet 2012
Domstolsstyrelsen - Retsmæglerseminar for erfarne retsmæglere

Anden erfaring

Partsrepræsentant og part ved mediationer i England, USA og Canada

Medlem af Nordiske Mediatorer – Masters in Mediation and Conflict Resolution

Stig Gregersen

Strandvejen 58, 4. sal
2900 Hellerup

Telefon 40250961
Mobil 40250961
E-mail stig.gregersen@live.dk

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066