UK

Torben Steffensen

Kompetencer

Byggeriets retsforhold
Ophavsret

Uddannelse

Trinity Fredericia

Anden erfaring

Jeg har praktiseret som mediator, mægler og opmand siden 1995. Endvidere fungerer jeg som voldgiftsdommer.

Advokat og fagleder for MTH Groups tvistløsningsafdeling siden 2012.

Tidligere siden 1988 ekstern advokat og partner hos bl.a. Horten og Bech-Bruun.

Praktiserer som tillige som opmand og voldgiftsdommer ud over som forhandler og procedør siden 2000.

Landsdommer ved Østre Landsret, konstitueret 10 måneder i 2006-2007.

Daglige leder af AntiPiratGruppen i 2000-2008.

Ekstern lektor og ekstern vejleder i immaterialret og proces, Københavns Universitet og Højesteret, 2002-2006.

Medlem af Advisory Board, Karnov Group, Legal

Underviser på kurser I samarbejde med bl.a. Danske Advokater og VBA:

Danske Advokater

Praktisk behandling af civile erhvervstvister, med landsdommer Ole Dybdahl.

Specialistuddannelsen for procedører.

Partsrepræsentantens rolle og ansvar før, under og efter en mediation, VBA.

Introduktion til mediation og mæglingsteknik, fagdommere og skønsmænd, VBA.

Advokaternes HR

Entreprisetvisten – livscyklus, fra reklamation til resultat, nationalt og international, med landsdommer Ole Dybdahl.

Byggeriets Retsforhold, Årets Nyheder, med advokat Christian Johansen.

 

 

 

 

Torben Steffensen

Holst Advokater
Indiavej 1
2100 København Ø

Mobil 3010 2185
E-mail tst@holst-law.com


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Skype, Teams og Zoom

International mediation på Engelsk

International co-mediation på Engelsk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066