Mediatoruddannelsen – Byg

Danske Advokater udbyder Mediatoruddannelsen, rettet mod byggeri til gennemførelse i efterår 2018/forår 2019. Perioderne for de 3 moduler er:

Modul 1   15. – 16. november 2018
Modul 2   14. – 16. januar 2019
Modul 3   25. – 26. februar 2019

Måske du kan være interesseret i at deltage på denne særlige BYG-version, eller måske du har en kollega i dit netværk, som kunne have glæde af at deltage i dette målrettede forløb?

I givet fald er du meget velkommen til at sende en mail til Danske Advokater, Eva Horskjær, eho@danskeadvokater.dk.

 

15

november


Danske Advokater, København

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse