UK

Danske Mediatoradvokaters generalforsamling 2021

Danske Mediatoradvokater afholder ordinær generalforsamling den 5. maj  2021 kl. 15.00-17.00

Generalforsamlingen vil som udgangspunkt blive afholdt online. Tilmelding kan ske via dette link. Seneste frist for tilmelding er den 28. april 2021.

Vi forventer, at bestyrelsen kan være samlet hos Danske Advokater.  Hvis det er muligt og forsvarligt, vil vi udvide arrangementet, så medlemmerne også kan deltage fysisk hos Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, København V.

Vi har desværre ikke – som vanligt – planlagt andet arrangement sammen med generalforsamlingen, da vi synes, at dette ville kræve, at vi alle var fysisk samlet, hvilket der er for stor risiko for ikke er muligt.

Danske Mediatoradvokater vil på generalforsamlingen fortælle om foreningens aktiviteter i det forgangne år, ligesom der vil være mulighed for at høre nyt fra Mediationsinstituttet.

Dagsorden for generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter § 8.4 følger herunder.

De nuværende 6 medlemmer af bestyrelsen, Finn Lænkholm (formand), Malene Eigtved (næstformand), Trine Schmidt (kasserer), Peter Stakemann, Birgitte Harring-Lund, Christian Blixen-Thiele, samt 2 suppleanter Niels Lyhne og Jens H. Elmekjær stiller alle op til genvalg. Vi opfordrer dog alle interesserede til at stille op til valg til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet i bestyrelsen, er du meget velkommen til at ringe til Finn Lænkholm på 22 44 24 14.

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til foreningen mindst to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag kan sendes til Danielle Løw på dlo@danskeadvokater.dk

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Regnskab for 2020 og budget for 2022 samt regnskab for Mediationsinstituttet 2020 er udsendt til alle medlemmer pr. mail den 12.4.2021.

Kontakt

 

Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32
1620 København V

Telefon + 45 3939 0066
Mail admin@mediationsinstituttet.dk

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066