UK

Mediatoruddannelse – Hold 21-1 – Generel

19. april 2021 , Trinity, Kursus- og Konferencer, Fredericia

I uddannelsesforløbet tages der udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark. Metoden er anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsretten i 2008. En del advokater, der deltager i uddannelsesforløbet, ønsker at virke som mediatorer og retsmæglere efter uddannelsesforløbets afslutning, mens andre kan ønske at anvende de nyvundne færdigheder som partsadvokater i mediations- og retsmæglingssager. De fleste har som sidegevinst glæde af værktøjerne i deres advokatarbejde, herunder i forhandlinger i almindelighed.

Uddannelsen består af tre moduler – et introduktionsforløb, et intensivt træningsforløb og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel. I alt 7 undervisningsdage.

Lærebøger og kursusmateriale

Deltagerne forventes at anskaffe følgende lærebøger som bruges i alle tre moduler:

International konfliktløsning af Vibeke Vindeløv m.fl. fra Samfundslitteratur
Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Djøfs forlag
Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed – Partsadvokatens rolle, Djøfs forlag
Pia Deleuran (red.): Mediation as a Way Forward – Conflict Management in the Family Field and in Other Close Relationships, Djøfs forlag – gælder kun for den GENERELLE uddannelse
Henry Brown & Arthur Marriott: ADR – Principles and practice, 3. udgave, Sweet & Maxwell, paperbackudgaven. (Vær opmærksom på, at bogen er udkommet i en 4. udgave, som endnu ikke findes i en paperback-udgave)
Alternativt kan I anskaffe Havard-professor Robert Mnookins paperback ”Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight”, som herefter vil være vores fælles international referenceramme til modul 2. Denne bog kan købes her
Der uddeles materialekompendier ved starten af forløbet. Da uddannelsen gennemføres over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Der gennemføres ikke eksamen. Imidlertid er der deltagelseskrav, for at diplomet kan opnås ved afslutning af uddannelsen.

Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Tilmeld dig her.

Underviser

Finn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater


Underviser

Mogens Yde-Knudsen
Advokat (H), LL.M., Mediator


Kontakt

 

Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32
1620 København V

Telefon + 45 3939 0066
Mail admin@mediationsinstituttet.dk

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066