UK

16 siders stævning, 35 bilag og omfattende svarskrift forligt gennem mediation

IT – En halvoffentlig virksomhed sagsøgte ved landsretten 2 udbydere af IT-leverancer med påstand om solidarisk at betale 9 mio. kr.

 

Beløbet udgjorde det tab, som sagsøger havde lidt ved, at de 2 udbydere nægtede at vedstå et tilbud på levering af en IT løsning i overensstemmelse med et nærmere beskrevet udbudsmateriale.

Stævningen udgjorde 16 sider med 35 bilag og et omfattende svarskrift med et stort antal bilag.

Sagen blev med parternes samtykke henvist til mediation. I mediationen deltog 2 retsmæglere (mediatoradvokater), 3 partsadvokater samt yderligere 8-9 personer blandt beslutningstagerne hos de 3 parter.

Under mediationen blev der hurtigt etableret en positiv stemning, hvor alle 3 parter fik mulighed for en meget detaljeret redegørelse for deres opfattelse af forløbet, specielt en del ikke-juridiske argumenter blev præsenteret.

Efter 4 timers forhandlinger i en meget positiv ånd, lykkedes det for parterne at nå frem til et forlig, hvor den ene sagsøgte betalte ca. 1/3 af det påstævnte beløb, mens den anden sagsøgte som sin del af forliget skulle levere et antal gratis konsulenttimer.

Specielt for sidstnævnte part var det af afgørende betydning at vise overfor sagsøger, at virksomheden var et seriøst konsulenthus, der kunne levere et godt produkt. Sagsøger demonstrerede gennem forliget, at der forsat var fuld tillid til denne part.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066