UK

Udsigt til børnebørn løste landbofamilies bodeling

SKILSMISSE – 2 ægtefæller blev separeret ved dom. Umiddelbart efter dommen underskrev parterne en bodelingsoverenskomst, som 2 år senere blev tilsidesat ved en dom, idet domstolen fandt at bodelingsoverenskomsten ikke var bindende for hustruen.

 

Bodelingen blev herefter genoptaget, og skifteretten afsagde en dom, som blev anket til landsretten.

Der var uenighed om følgende punkter:

Skifteretten afsagde dom efter et halvt år, sagen blev anket til landsretten umiddelbart efter og sendt til retsmægling efter to måneder. Sagen blev afsluttet med forlig efter ca. 3½ times retsmægling.

Et stor del af tiden under retsmæglingen blev brugt på de 2 kompetanters kommende barnebarn. De skulle være bedsteforældre for første gang, og de postive forventninger kunne ikke skjules. Netop de nye fremtidsudsigter var afgørende for retsmæglingens positive afslutning.

5 års kamp blev forligt, og 2 kommende glade bedsteforældre forlod mødet.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066