UK

3 1/2 års retssag afsluttet efter 3 timers mægling

ENTREPRISE – En håndværker afgav tilbud på at indrette et uudnyttet loftsrum til to værelser ved opsætning af vægge, isolering og isætning af vinduer. Ejeren af huset skulle selv udføre en del af arbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af indretningen.

 

Efter at arbejdet var gået igang, blev det konstateret, at gulvene i loftsrummet gyngede, og at der skulle udlægges forstærkning af gulvet, for at rummene kunne anvendes til beboelse.

Dette var ikke indeholdt i tilbuddet, men ejeren af huset bebrejdede håndværkeren, at denne ikke havde oplyst dette, inden arbejdet blev sat i gang, da der ikke var mulighed for at anvende rummene som forudsat uden, at gulvene blev udbedret.

Arbejdet gik i stå, og der blev anlagt retssag og afholdt syn og skøn.

Da retssagen havde været i gang i 3½ år, blev sagen overgivet til retsmægling.

Under et møde af 3 timers varighed lykkedes det at indgå aftale om, at håndværkeren fik sit resttilgodehavende udbetalt, at der blev indgået en aftale om fast pris for gulvenes forstærkning, at håndværkeren fik stillet sikkerhed for betalingen af den nye opgave, og endelig blev der aftalt frister for, hvornår de enkelte dele af arbejdet skulle udføres, herunder også ejerens egne arbejdsopgaver.

Det var en meget tilfreds ejer, der nu kunne få værelserne færdiggjort til sine børn.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066