UK

5 års konflikt, 8 processkrifter og 100 sagsakter afløst af 3 timers mediation

SHIPPING – To danske shippingfirmaer havde i mere end fem år været i konflikt om beregning af fragt for noget gods, som det ene firma havde transporteret for det andet.

Sagen havde verseret i mere end tre år for Sø- og Handelsretten, der var udarbejdet 7-8 processkrifter af hver part, og det samlede antal bilag nærmede sig 100.

De var uenige om, hvordan fragten skulle beregnes, hvor meget gods der

var kommet ombord i skibet hhv. efterladt i lastehavnen, hvilken fragt, der skulle betales, og om transportkunden havde et modkrav i anledning af det efterladte gods.

Efter ca. 3 timers mediation blev der opnået enighed om, hvilken fragt der skulle betales, og om at transportkunden frafaldt sit modkrav.

De to parter, der ikke havde arbejdet sammen efter transportens udførelse for mere end fem år siden, blev enige om at genoptage samarbejdet.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066