UK

Brud på klausul dømmes i byretten, ankes til landsretten – mediation løser konflikten

KONKURRENCEKLAUSUL – En salgschef i et vikarbureau havde i sin ansættelseskontrakt en kunde- og konkurrenceklausul samt en medarbejderklausul. I forbindelse med salgschefens fratræden viste det sig, at salgschefen både i opsigelsesperioden og efterfølgende udførte arbejde for en konkurrent, selvom han først officielt tiltrådte ved klausulperiodens udløb.

 

Salgschefen havde også kontaktet flere af den tidligere arbejdsgivers kunder og havde forsøgt at få flere af den tidligere arbejdsgivers ansatte til at sige op og tage ansættelse hos konkurrenten.

Den tidligere arbejdsgiver indbragte sagen for retten, og salgschefen blev i byretten dømt til at betale et samlet beløb på over 750.000 kr. Salgschefen ankede til landsretten, men umiddelbart efter ankestævningens indgivelse blev parterne enige om at søge retsmægling.

Med en mediatoradvokat som mægler foregik retsmægling over en ½ dag, hvor parterne drøftede både den konkrete konflikt, det generelle arbejdsmiljø hos den tidligere arbejdsgiver, og parternes præstationer og forhold under samarbejdet.

Under mæglingen anerkender salgschefen at have overtrådt klausulerne. Det viser sig også, at salgschefen ikke havde økonomisk mulighed for at betale det i byretten idømte. På den baggrund blev parterne enige om at forlige sagen på et mindre beløb og med en afdragsordning, som salgschefen havde mulighed for både at betale og overholde.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066