UK

Efter en dags mediation genoptog parterne samarbejdet

KONTRAKT – En opfinder søgte ingeniørbistand til udvikling af en ny kædesav med hidtil uhørt indbygget sikkerhed og en nærmest uopslidelig savkæde.

 

Opfinderen var ikke tekniker, og parterne oplevede i udviklingsforløbet, at de i stigende grad talte forbi hinanden. I frustration holdt opfinderen op med at betale ingeniørfirmaets regninger, og som konsekvens af den manglende betaling stoppede ingeniørfirmaet udviklingen af kædesaven.

Seks måneders skriverier førte ikke til noget. Ingeniørfirmaet sendte sit krav til inkasso hos firmaets sædvanlige advokat. Advokaten anbefalede tvisten løst ved mediation.

Efter en dags mediation hos advokaten genoptog parterne samarbejdet.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066