UK

Fra 0 kr. til 50.000 kr. på to møder

HONORAR – En arkitekt sagsøger bygherre for ca. 50.000 kr. for udarbejdelse af tegninger. Bygherren vil ikke betale.

 

Tegningerne er i orden, men byggeriet kan ikke opføres indenfor den økonomiske ramme, som bygherre har fastsat.

Begge parter er repræsenteret ved advokat, men parterne vælger at møde alene til retsmæglingen.

Under mæglingen siger arkitekten pludselig: “Nu går jeg. I kan betale 0 kr. eller hvilket beløb, I ønsker. Jeg kan tjene flere penge ved at passe mit arbejde.”

Mediator beder arkitekten blive lidt endnu, og partnerne uddyber mere følelsesbetonede standpunkter. Bygherren ønsker efterfølgende et separat møde med mediator.

De to bygherrer – mand og hustru – drøfter sagen. Deres advokat havde sagt, at de har en relativt god sag. Mediator siger, at hvis de er ligeglade med arkitektens arbejde, så kan de jo tilbyde 0 kroner og hyre en anden arkitekt. Imidlertid vil de gerne bruge den pågældende arkitekt, som de syntes er dygtig.

Mediator får dem til at vende og dreje deres ønsker og bekymringer og beder dem drøfte spørgsmålet indbyrdes i enerum. Efter deres drøftelser meddeler de, at de gerne ville tilbyde at betale det fulde beløb – med renter.

De forklarer, at de nu godt forstod, at fuld betaling i virkeligheden er en fair pris i forhold til arbejdets omfang, og de vil gerne have lov til at trække på arkitekten i fremtiden. Deres hus er i øvrigt i ventetiden steget i værdi, og de kan nu finansiere et dyrere byggeri.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066