UK

Mediation healer sårede følelser og sikrer forsat samarbejde

ANSÆTTELSE – En strid mellem en butiksleder og en butiksejer, endte med krav om ophævelse af ansættelsesforholdet og økonomisk kompensation. Hele konflikten bundede i sårede følelser og misforståelser.

 

Fagforeningen havde på vegne af butikslederen fremsat et krav om ophævelse af ansættelsesforholdet som følge af arbejdsgiverens misligholdelse.

Butiksleder havde i et par år været ansat som leder af en sæsonbutik ejet af en udenlandsdansker. I løbet af årene havde der været forhandlinger om butikslederens overtagelse af butikken, uden at dette have ført til noget.

Butiksleder blev syg kort tid efter, at sommersæsonen var startet. Det skete samtidigt med, at butiksejeren kom til Danmark for at deltage i et nært familiemedlems begravelse. Butiksejeren var derfor tvunget til at stå for butikken, hvilket betød, at butiksejeren ikke kunne deltage i begravelsen.

Butikken havde problemer med at betale sine leverandører. For at vinde tid meddelte butiksejeren hovedleverandøren, at der havde været problemer og uregelmæssigheder som følge af butikslederens sygdom, som blev beskrevet i detaljer.

Butiksleder fandt omtalen af sine personlige forhold til en leverandør så krænkende, at hendes fagforening hævede ansættelsesforholdet og krævede erstatning.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066