UK

Pressemeddelelse var både årsag og løsning på konflikt

AFSKEDIGELSE – En HR-medarbejder i en større dansk virksomhed blev fyret for at have overtrådt sin tavshedspligt i relation til, hvad medarbejderne havde betroet denne som led i de personlige samtaler, som medarbejderen havde ført med personalet.

 

Afskedigelsen blev meddelt såvel internt og eksternt, uden HR-medarbejderen havde indflydelse på hverken formen eller indholdet i meddelelsen.

Under den efterfølgende retssag anlagt med påstand om erstatning for uberettiget fyring, blev der under retsmæglingen indgået en aftale om økonomisk kompensation til medarbejderen.

Der blev imidlertid også indgået aftale om ordlyden af en meddelelse, som efterfølgende blev udsendt til den samme personkreds, som tidligere havde modtaget underretning om fyringen, hvilket var væsentligt for den pågældende HR-medarbejders faglige omdømme og selvopfattelse.

Et sådant element kunne aldrig være opnået i forbindelse med en retssag.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066