UK

Skilsmisse udløste opsplitning af virksomhed

BODELING – Et ægtepar søgte om skilsmisse efter 35 års samliv. Igennem deres liv havde de sammen opbygget en betydelig produktionsvirksomhed.

 

De havde begge ledende stillinger i koncernen, hvilket udløste stor uenighed om, hvordan bodelingen skulle foregå og især hvordan de skulle forholde sig til virksomhedens fremtidige drift.

Sagen verserede ved landsretten og var berammet til domsforhandling, da parternes advokater foreslog deres klienter mediation. Advokaten var overbevidst om, at der gennem mediation kunne findes en løsning, som ikke kunne afklares ved en dom.

Efter 10 timers mediation kunne der foretages en opdeling af koncernen, som begge parter kunne leve med.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066