UK

Skilsmisseforældre vælger mediation

FORÆLDREMYNDIGHED – Et forældrepar havde ved skilsmissen fået fælles forældremyndighed over deres barn. Barnet havde adresse hos sin mor.

Faderen havde barnet hver anden weekend og ville gerne have samværet udvidet, et ønske moderen ikke ville imødekomme.

Barnet skulle snart begynde i skole, og forældrene kunne ikke blive enige om, hvilken skole barnet skulle gå i. I det hele taget havde de svært ved at kommunikere omkring forhold, der vedrørte barnet.

Moderen anlagde sag for at få ophævet den fælles forældremyndighed, for at få mulighed for at træffe beslutninger alene.

Umiddelbart inden sagen skulle for retten, blev parterne enige om at søge privat mediation, og efter 2 gange 3 timers mediation indgik de en aftale om fortsat at have fælles forældremyndighed.

De aftalte også, hvorledes de i fællesskab skulle finde den skole, som barnet skulle gå i. Faderens ønske om mere samvær blev tilgodeset i en ny aftale, og parterne aftalte, hvordan de fremover skulle kommunikere. Afslutningsvis indgik de en aftale om, at de ved en eventuel fremtidig uenighed skulle benytte sig af mediation til at løse uenighederne.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066