UK

Strid mellem bygherre og rådgiver løst gennem mediation

ENTREPRISE – En bygherre og en byggerådgiver blev under ombygning af en ejendom uenige om, hvilken indsats rådgiveren skulle yde. Bygherren valgte derfor at engagere en anden byggerådgiver.

 

Under den fortsatte ombygning fandt bygherren ud af, at de anvisninger, den første rådgiver var kommet med, ikke kunne godkendes af myndighederne. Bygherren mente, at dette havde påført ham ekstra omkostninger.

Efter et par timers mediation fik parterne klarlagt deres gensidige forventninger i forbindelse med den første del af ombygningen, og parterne fandt herefter frem til en fælles løsning, der betød, at bygherren frafaldt det økonomiske krav, og at byggerådgiveren fremover ydede assistance til den nye rådgiver i form af oplysninger om de hidtidige arbejder.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066