UK

Strid om uberettiget bortvisning endte med kommerciel win-win situation

BORTVISNING – En sælger hos en sportsgrossist blev bortvist med henvisning til, at han havde tilsidesat interne regler og misbrugt oplysninger, fordi han havde salgs- og kundeoplysninger liggende på sin computer.

 

Påstanden om misbruget blev fremsat i tilknytning til, at sælgeren havde søgt arbejde hos en delvis konkurrent til arbejdsgiveren. Sælgeren bestred, at der var noget usædvanligt i, at han havde oplysningerne, og at det var oplysninger, han alligevel kendte fra salgsmøder.

Sælgerens fagforening rejste et krav vedrørende uberettiget bortvisning på godt 200.000 kr.
 Fagforeningens advokat foreslog, at konflikten blev løst gennem mediation og tilbød at betale mediators honorar. Arbejdsgiver tilsluttede sig forslaget.

Ret hurtigt efter bortvisningen blev der afholdt mediation med en af sælgeren og sportsfirmaet i fællesskab udpeget mediator fra Danske Mediatoradvokater. På mediationsmødet deltog parterne, deres advokater og en repræsentant for fagforeningen.

Under mediationen kom det frem, at sælgeren og sportsgrossistens ejer begge var kede af at skulle skilles på denne måde. Baggrunden for sælgerens opsigelse blev grundigt vendt, og der kom forhold frem, som parterne ikke tidligere havde drøftet. Parterne blev enige om at arbejde for at bevare kontakten og respekten for hinanden.

Efter 4 timers møde blev der indgået en aftale, som ikke kunne være opnået via en retssag.

Der blev underskrevet en slutaftale om, at den tidligere arbejdsgiver skulle betale løn, idet der ville have været opsigelsesperiode, hvis sælgeren selv havde sagt op, samt en kompensation i form af levering af diverse sportsudstyr.

Der blev også i aftalen indføjet, at sælgeren indenfor 14 dage skulle arrangere (og betale!) en frokost med deltagelse af hans gamle arbejdsgiver og nye arbejdsgiver.

Der var en række områder, hvor der var samarbejdsmuligheder, da firmaerne ikke udelukkende var konkurrenter, men også havde produkter og knowhow, som de gensidigt kunne drage nytte af.

Det er åbenbart, at man ved en retssag ikke ville kunne have opnået en sådant resultat, der udover at løse en personlig konflikt, også gav mulighed for en kommerciel win-win situation.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066