UK

Vi finder den rette mediator til sagen

Mediationsinstituttet udpeger mediatorer med den rette ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker. Vi sørger for alt det praktiske, sikrer at mediator er neutral og upartisk evaluerer efterfølgende mediationsprocessen for at sikre, at I får det bedst mulige grundlag for at løse jeres tvist.

Mediationsinstituttets mediatorer er alle advokater, der har gennemgået en særlig mediatoruddannelse. Mediatorerne følger de gældende etiske regler udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater samt Advokatsamfundets etiske regler, herunder regler om fortrolighed og frister for gennemførelse af mediationen.

Sådan gør du:

Det gør vi:

Book en mediator

Hvad handler sagen om?

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066