Vi finder den rette mediator til sagen

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker. Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil og evaluerer efterfølgende.

Mediationsinstituttets mediatorer er alle advokater, der har gennemgået en særlig mediatoruddannelse. Mediatorerne følger de gældende etiske regler udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater samt Advokatsamfundets etiske regler, herunder regler om fortrolighed og frister for gennemførelse af mediationen.

 

Sådan gør du:

Det gør vi:

Udpegning

Hvad handler sagen om?

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066