Vi finder den rette mediator til sagen

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker. Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil og evaluerer efterfølgende.

Sådan gør du:

Det gør vi:

 

Mediationsinstituttets mediatorer er alle advokater, der har gennemgået en særlig mediatoruddannelse. Mediatorerne følger de gældende etiske regler udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater samt Advokatsamfundets etiske regler, herunder regler om fortrolighed og frister for gennemførelse af mediationen.

Pga. Covid-19 tilbyder Mediationsinstituttet i øjeblikket kun online mediation. Online mediationer faktureres efter Mediationsinstituttets timetakst. Udpegningen er gratis.

 

Udpegning

Hvad handler sagen om?

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066