UK

Bedre konfliktløsning i byggebranchen kræver stor vilje og nye traditioner

Indgroede rutiner og manglende kendskab til mediation er i høj grad medvirkende til at byggebranchen vælger traditionel konfliktløsning, viser en ny undersøgelse fra Mediationsinstituttet.

Mediationsinstituttet har spurgt et udsnit af repræsentanter fra den danske byggebranche – herunder entreprenører, bygherrer og rådgivere – om eventuelle barrierer ved brug af mediation. Resultatet viser, at 82 % mener, at advokaterne giver utilstrækkelig oplysning om muligheden for at bruge mediation. Derudover er et generelt lavt kendskab (80 %) og stærke traditioner (77 %) to andre væsentlige barrierer for mediationens udbredelse.

En af de væsentlige barrierer på tværs af alle tre kategorier i undersøgelsen er byggebranchens stærke tradition for juridiske konfliktløsningsmetoder. Ifølge advokat og mediator, Jes Anker Mikkelsen, overvejer parterne ofte slet ikke mediation:

”Min oplevelse er, at parterne i byggebranchen næsten har en automatisk tilgang til konfliktløsning. Hvis man ikke kan blive enige, så går man i voldgift, så er det videre til syn og skøn, og så kører hele apparatet. Det er meget traditionelt, og der er ikke så mange, der tænker mediation ind,” forklarer mediator Jes Anker Mikkelsen.

Lavt kendskab og fordomme virker som barriere

Kendskabet til mediation i byggebranchen er markant lavt, og det skyldes ikke mindst, at advokater ikke oplyser tilstrækkeligt om mediation. Undersøgelsen viser også, at branchen generelt har et lavt kendskab, således peger 80 % på, at mediationens fordele ikke er velkendte. Graden af risikovillighed spiller også en betydelig rolle, idet 62 % af respondenterne mener, at mediation opfattes som risikofyldt og svært at sælge til baglandet.

Fordomme spiller også ind, særligt blandt dem, der ikke selv har erfaring med mediation. Således er det bemærkelsesværdigt, at blandt de 30 % af undersøgelsens respondenter, der selv har direkte erfaring med mediation, har mere end 60 % haft positive erfaringer med forløbet, mens kun 8 % har haft negative erfaringer med mediation.

Aflivning af myter

Ifølge den danske mediationsekspert og professor emeritus, Vibeke Vindeløv, er det nødvendigt at få flere af branchens parter i gang med at afprøve mediation i praksis for derigennem at aflive de mest sejlivede myter og forestillinger.

”I sidste ende skal forandringen komme fra branchen selv. De advokater og virksomheder, der har gode erfaringer, bliver nødt til at overbevise deres egne om det. Der ligger lidt en forpligtelse i det. Hvorfor ikke dele erfaringer?” spørger Vibeke Vindeløv.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066