UK

Danske firmaer bruger 2 milliarder på konflikter

Undersøgelser viser, at virksomhederne med lethed kunne spare over 200 millioner kroner hvert år, hvis bare 10 % af deres konflikter blev løst ved mediation fremfor retssager. Men virksomhederne overser de potentielle økonomiske gevinster, fordi de mangler viden om konfliktløsning ved mediation.

 

”Der er en uheldig tendens blandt danske virksomheder til at se voldgift og retten som den eneste vej, hvis der f.eks. opstår tvister om kontrakter, byggerier og skader. Men mediation er et både mere effektivt og langt billigere alternativ til retten”, fastslår Louise Lerche-Gredal, adm. direktør for Mediationsinstituttet.

Mediation er effektiv konfliktmægling udenom retten. Mediationsprocessen er fortrolig og bygger på dialog mellem konfliktens parter, styret af en advokat med særlig mediatoruddannelse. Den dialogiske tilgang sikrer løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser fremfor juridiske normer.

EU opfordrer til øget brug af mediation

En ny EU-rapport viser, at mediation typisk løser konflikten på kun 43 dage mod gennemsnitlige 566 dage ved retssager. Samtidig koster mediation kun en tredjedel af omkostningerne til domstolene.

”Tallene viser med al tydelighed, at virksomhederne grundigt bør overveje mediation, inden de går i retten. Statistisk lykkes det i 2/3 af alle sager, at nå til enighed og afslutte konflikten ved brug af mediation. Den potentielle besparelse i både tid og penge ved at vælge mediation opvejer derfor i langt de fleste tilfælde risikoen ved en eventuel beskeden ekstra omkostning”, udtaler Louise Lerche-Gredal.

Fakta om mediation

Der er en uheldig tendens til at se voldgift og retten som den eneste vej

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066