UK

GPC rapporten (2018): Global Data Trends and Regional Differences

I et unikt og ambitiøst initiativ til at belyse, hvordan civile og kommercielle konflikter løses i det 21. århundrede – samlede Global Pound Conferences over 4000 konfliktløsningsinteressenter i 24 lande verden over. Resultaterne er samlet i rapporten: Global Pound Conference Series: Global Data Trends and Regional Differences

Rapporten bygger på data indsamlet fra 28 konferencer afholdt i perioden 2016-17 på initiativ af et af verdens største advokatfirmaer – Herbert Smith Freehills, og i samarbejde med PwC og IMI (International Mediation Institute) – med henblik på at klarlægge globale trends og tendenser indenfor civil og kommerciel konfliktløsning.

Med fokus på virksomhedernes behov for konfliktløsning udfordrer rapporten de traditionelle og grundlæggende forestillinger om, hvad klienter vil have og hvordan advokater skal repræsentere dem i kommercielle konflikter.

 

Rapporten identificerer fire globale nøgletemaer:

Effektivitet er virksomhedernes førsteprioritet, når konfliktløsningsmetode vælges

De fleste konfliktløsningstilbud er fortsat en kontradiktorisk proces med juridiske rettigheder som omdrejningspunkt. Omkring to tredjedele af de deltagende virksomhedsrepræsentanter på GPC tilkendegav, at de ønsker mere effektivitet ved konfliktløsning. Dette sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt traditionelle konfliktløsningsprocesser stadig imødekommer brugernes behov.

 

Virksomhederne forventer et større samarbejde fra rådgivere ved konfliktløsning

Omkring to tredjedele af virksomhedsrepræsentanterne gav ligeledes udtryk for, at de havde brug for et større samarbejde fra deres advokater. Både i interaktionen mellem advokat og klient, men også i tilgangen til modparter. Dette stiller spørgsmålstegn ved de traditionelle forestillinger om, hvordan advokater skal repræsentere klienter. Er den nidkære advokat der hårdnakket og for enhver pris kæmper sine klienters sag stadig passende?

 

Globalt ønske om tilskyndelse til brug af mediation – både før og sideløbende med retssager og voldgift

Med data der peger mod en mere samarbejdende og effektiv tilgang er det ikke overraskende, at deltagerne tilkendegav, at parter i konflikt enten via lovgivning eller protokoller og mediationsklausuler bør opfordres til at anvende metoder som mediation, før sagsanlæg indledes. Rapporten fremhæver også et voksende ønske om at mediation bruges sideløbende med retssager og voldgift.

 

Advokater anses for at være den primære barriere for forandring

Rapportens konkluderer, at virksomhedsjuristerne forventes at blive den primære iværksætter af en forandring i valget af konfliktløsningmetode. I modsætning hertil tilkendegav omkring 70 % af konferencernes deltagere, at eksterne advokater var den primære barriere for en forandret tilgang til konfliktløsning i kommercielle tvister.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066