UK

Mediationsinstituttets projekt om mediation med Dansk Industri, Dansk Byggeri, Voldgiftsnævnet og Dansk Erhverv

I slutningen af 2019 iværksatte Mediationsinstituttet ovennævnte projekt, som i daglig tale hos os hedder ”solstrålehistorier”.

Projektet består i at tilbyde 20 gratis mediationer til parter i erhvervslivet. Mediatorerne bliver honoreret takstmæssigt, og projektet er finansieret af Dreyers Fond, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Sagerne udvælges i samarbejde med Dansk Byggeri og Dansk Industri og har til formål dels at få byggeriets- og erhvervslivets parter til at få øjnene op for værdien af mediation som konfliktløsningsmetode, dels at udbrede kendskabet til mediation generelt i Danmark.

Nu 2 år efter kan vi med stolthed sige, at over halvdelen af de 20 sager – nemlig 13 – er enten afsluttet eller i proces.

Efter hver mediation evaluerer parterne og 2 observatører processen og svarer på 10 specifikke spørgsmål, som vi vil bruge i udbredelsen af kendskabet til mediation.

Vi har 7 sager tilbage i projektet. Vi opfordrer derfor alle foreningens medlemmer til at overveje, om I som partadvokat har en sag, som er egnet i projektet. Kontakt i så fald Linda Pedersen på mail lpe@danskeadvokater.dk eller 33 34 70 25 for at få svar på eventuelle spørgsmål.

Læs mere om projektet her

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066