UK

Observatør-ordning

Mange af vores erfarne medlemmer har tilbudt at tage en ikke-så-erfaren mediator med som observatør på en mediation/retsmægling.

Nye mediatorer er ofte rige på begejstring men knap så rige på erfaring med mediation. Og selv mediatorer med flere år på bagen kan savne noget praktisk erfaring. Derfor har vi i Danske Mediatoradvokater (DMA) lavet en observatør-ordning, hvor nye – og gamle – mediatorer kan få noget praktisk erfaring.

Hvad går ordningen ud på?
Medlemmer af DMA kan melde sig på en observatør-liste hos vores sekretariat i Danske Advokater (DA). DA sørger så for at matche observatørerne med en erfaren mediator/retsmægler. DA sender en mail til observatør og mediator/retsmægler med opfordring til, at observatøren kontakter mediator/retsmægler. Herefter aftaler observatør og mediator/retsmægler selv resten.  Hvis mediator/ retsmægler ønsker det, kan han/hun bede observatøren om feedback.

Observatøren skal give kort tilbagemelding til DA, når han/hun har været med til en mediation/retsmægling, således at vi i DMA kan evaluere på, om ordningen virker.

Hvad skal du gøre?
Læs mere her

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066