UK

Samarbejdsaftale med F&P om mediation

Mediationsinstituttet har indgået en samarbejdsaftale med Forsikring & Pension med det formål at udbrede anvendelsen af mediation til løsning af tvister mellem kunder og selskaber i forsikringssager samt kunders tvister med andre parter, hvor retshjælpsforsikring er inde i billedet. Samtidig vil aftalen sikre en smidig udpegning af højt kvalificerede mediatorer til løsning af konkrete tvister i branchen.

I forlængelse af samarbejdsaftalens indgåelse vil Forsikring & Pension vurdere, om de fælles vilkår for retshjælpsforsikring bør ændres.

Bestyrelsesmedlem i Mediationsinstituttet, Finn Lænkholm, glæder sig over aftalen:

”Mediation har et meget stort potentiale, og det er afgørende for udbredelsen, at forsikringsbranchen er med i udviklingen. Så jeg er meget tilfreds med, at vi har fået sat nogle gode rammer for samarbejdet mellem Mediationsinstituttet og forsikringsbranchen.”

Underdirektør Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension, glæder sig også over aftalen:

”Nu har vi sammen skabt nogle rammer for øget anvendelse af mediation. Jeg håber, at advokaterne vil tage godt imod aftalen og huske at indtænke mediation i løsningen af tvister, for det er en forudsætning for, at mediation bliver mere udbredt i forsikringssager.”

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066