UK

Stor opbakning til projekter, der skal udbrede mediation i erhvervslivet

Mediationsinstituttets projekter til udbredelse af mediation i erhvervslivet modtager støtte fra Dreyers Fond og Grundejernes Investeringsfond

 

Mediationsinstituttet har netop modtaget støtte fra Dreyers Fond og Grundejernes Investeringsfond til to projekter, som handler om udbredelse af kendskabet til mediation i erhvervslivet og nye måder at løse konflikter på i byggeriet.

Grundejernes Investeringsfond har støttet en analyse, der dels skal afdække de økonomiske konsekvenser af de konflikter, der opstår i forbindelse med renovering og vedligehold af eksisterende byggeri – dels afdække mulige alternativer til nuværende processer og aftalesystemer.

– Vi gerne vil medvirke til at søge nye veje i løsningen af branchens konflikter og ser mediation som en mulig del af løsningen”, siger Susanne Borenhoff, direktør i Grundejernes Investeringsfond, om GI’s støtte til  Mediationsinstituttets projekt ”Nye veje for byggeriets konflikter”.

Dreyers Fond har støttet Mediationsinstituttets projekt, der skal forankre mediation gennem en lang række mediationsfremmende aktiviteter i 2017. Dreyers Fond har desuden støttet Mediationsinstituttets arbejde med at udbrede kendskabet til mediation siden 2014 senest med støtte  til hvidbogen.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066