UK

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på

Forbruger

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor følelsesladet sagen måtte være.

Sådan foregår mediation

En upartisk mediatoradvokat hjælper parterne til at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder, hvorefter parterne i fællesskab vælger den eller de løsninger, der passer dem bedst.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke juridiske normer. Mediation ser således ikke kun på den juridiske del. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Mediation er hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten i fuld fortrolighed. Ved mediation kan parterne komme videre hurtigst muligt og på den – for dem – bedst mulige måde.

De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation.

Hvor lang tid tager mediation?

En forbrugerkonflikt vil typisk kunne løses ved 1/2 dags mediation, men kan i nogle tilfælde strække sig over længere tid eller over flere møder. Mediationsinstituttet tilbyder en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i stort set alle forbrugersager.

Hvad koster det?

I sager, hvor den ene part er forbruger er prisen som udgangspunkt kr. 18.750 inkl. moms. Prisen dækker en halv dags mediation (op til 4 timer) samt sædvanlig forberedelse for mediator.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med 3.125 inkl. moms pr. yderligere time.

Se i øvrigt under priser og regler.

Hastebehandling

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Eksempler

Book en mediator

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi sørger for alt det praktiske, sikrer at mediator er
neutral og upartisk og evaluerer processen, så I får
det bedst mulige grundlag for at løse jeres tvist.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066