UK

Hvad koster mediation?

Erhverv og byggeri

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 30.000 ekskl. moms.

Privat og forbruger

I sager, hvor den ene eller begge parter er private eller forbrugere er prisen 18.750,- inkl. moms.

Familie

I familiesager afregnes pr. time til kr. 3.125,- inkl moms med tillæg af et udpegningsgebyr på kr. 3.125,- inkl. moms.

Større sager

I sager med en sagsgenstand på kr. 1 mio.< 5 mio. betales et tillæg på 25 %. Overstiger sagsgenstanden kr. 5 mio. betales et tillæg på 50 %.

Hastebehandling

Vælges hastebehandling, kan din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen. Ved hastebehandling betales et tillæg på 50%.

Prisen dækker

Langt de fleste mediationer afsluttes på en enkelt dag. Prisen for erhverv og byggeri dækker derfor en fuld dags mediation (op til 8 timer) og for private og forbrugere en halv dags mediation (op til 4 timer). Familiesager afregnes efter medgået tid.

Prisen inkluderer sædvanlig forberedelse for mediator, dvs. gennemgang af kortfattet sagsbeskrivelse fra parterne og berammelse af mediationsmøde.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen – fx hvis der er behov for  forberedende telefonmøder eller hvis parterne ønsker at mediator skal gennemgå processkrifter og bilag, faktureres dette med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time. Tilsvarende gælder, hvis mediationsmødet varer længere end 1/2 el. 1 dag.

Projektmediation (PRIME)

Prisen for projektmediation er som udgangspunkt kr. 20.000 ekskl. moms. Beløbet dækker udpegning af en (eller flere) projektmediator(er), indgåelse af PRIME-aftale samt et opstartsmøde med projektmediator (op en halv dags varighed.)

Efter opstartsmødet afregnes projektmediator efter medgået tid til Mediationsinstituttets sædvanlige timetakster.

MI Partner rabat

Benytter du en af vores MI Partnere som advokat eller rådgiver skal du ikke betale administrationsgebyr til Mediationsinstituttet. Du kan se listen af MI Partnere i bunden af siden og læse mere om MI Partner her.

Mødelokaler og forplejning

Rammerne for mediation og projektmediation aftales med mediator. Er der behov at leje mødelokaler, kan Mediationsinstituttet hjælpe med booking i København, Aarhus eller Ålborg (se her).

Mødelokaler og forplejning afregnes separat.

Aflysning

Aflyses mediationen af den ene eller begge parter inden mediationen påbegyndes, opkræves et aflysningsgebyr på 3.000 kr. ekskl. moms, mens tiden til mediators forberedelse, uanset om den ville have været indeholdt i prisen for den gennemførte mediation, afregnes til Mediationsinstituttets sædvanlige timetakster.


Regler for mediation

Mediationer ved Mediationsinstituttet sker i henhold til Mediationsinstituttets Mediationsaftale.

Mediationsinstituttet har endvidere udarbejdet et detaljeret regelsæt for behandlingen af sager ved instituttet. For at sikre ensartede mediationer af høj kvalitet, skal alle mediatoradvokater tilknyttet Mediationsinstituttet overholde dette regelsæt.

Download regelsættet her

Mediatoradvokaterne er desuden underlagt et dobbeltetisk regelsæt og er således forpligtet til at følge både de etiske regler for Danske Mediatoradvokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatsamfundet.

Se de etiske regelsæt her:
Danske Mediatoradvokaters etiske regler (link)
Advokatsamfundets etiske regler (link)Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066