UK

Hvad koster mediation?

Erhverv og byggeri

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 30.000 + moms.

Privat og forbruger

I sager, hvor den ene eller begge parter er private eller forbrugere er prisen kr. 15.000 + moms

Familie

I familiesager afregnes pr. time til kr. 2.500 + moms med tillæg af et udpegningsgebyr på kr. 2.500 + moms.

Større sager

I sager med en sagsgenstand på kr. 1 mio.< 5 mio. betales et tillæg på 25 %. Overstiger sagsgenstanden kr. 5 mio. betales et tillæg på 50 %.

Hastebehandling

Vælges hastebehandling, kan din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen. Ved hastebehandling betales et tillæg på 50%.

Prisen dækker

Langt de fleste mediationer afsluttes på en enkelt dag. Prisen for erhverv og byggeri dækker derfor en fuld dags mediation (op til 8 timer) og for private og forbrugere en halv dags mediation (op til 4 timer). Prisen inkluderer sædvanlig forberedelse for mediator. Familiesager afregnes efter medgået tid.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time.

Mødelokaler og forplejning

Mediationen finder som udgangspunkt sted i Mediationsinstituttets mødelokaler i København, Aarhus eller Ålborg (se her) eller efter nærmere aftale med mediator.

Mødelokaler og forplejning afregnes separat.

Regler for mediation

Mediationer ved Mediationsinstituttet sker i henhold til Mediationsinstituttets Mediationsaftale.

Mediationsinstituttet har endvidere udarbejdet et detaljeret regelsæt for behandlingen af sager ved instituttet. For at sikre ensartede mediationer af høj kvalitet, skal alle mediatoradvokater tilknyttet Mediationsinstituttet overholde dette regelsæt.

Download regelsættet her

Mediatoradvokaterne er desuden underlagt et dobbeltetisk regelsæt og er således forpligtet til at følge både de etiske regler for Danske Mediatoradvokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatsamfundet.

Se de etiske regelsæt her:
Danske Mediatoradvokaters etiske regler (link)
Advokatsamfundets etiske regler (link)Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066