Hvad koster mediation?

Erhverv og byggeri

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 30.000 + moms.

Privat og forbruger

I sager, hvor den ene eller begge parter er private personer er prisen kr. 15.000 + moms

Familie

I familiesager afregnes pr. time til kr. 2.500 + moms med tillæg af et udpegningsgebyr på kr. 2.500 + moms.

Prisen dækker

Langt de fleste mediationer afsluttes på en enkelt dag. Prisen for erhverv og byggeri dækker derfor en fuld dags mediation (op til 8 timer) og for private og forbrugere en halv dags mediation (op til 4 timer). Prisen inkluderer sædvanlig forberedelse for mediator. Familiesager afregnes efter medgået tid.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time.

Mediationen finder som udgangspunkt sted i Mediationsinstituttets mødelokaler i København, Aarhus eller Ålborg eller efter nærmere aftale med mediator. Brug af mødelokaler afregnes separat.

Regler for mediation

Medationsinstituttet har endvidere udarbejdet et detaljeret regelsæt for behandlingen af sager ved instituttet. For at sikre ensartede mediationer af høj kvalitet, skal alle mediatoradvokater tilknyttet Mediationsinstituttet overholde dette regelsæt.

Downloade regelsættet her

Mediatoradvokaterne er endvidere underlagt et dobbeltetisk regelsæt og er således forpligtet til at følge både de etiske regler for Danske Mediatoradvokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatsamfundet.

Se de etiske regelsæt her:
Danske Mediatoradvokaters etiske regler (link)
Advokatsamfundets etiske regler (link)Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066