UK

Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer

Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold

Uddannelse

Advokatsamfundets mediatoruddannelse, Trinity

Øvrige uddannelser og kurser

Voldgiftsdommeruddannelsen, 2018
Træningsseminar, Mediatoradvokater, København, 2017
Træningsseminar, Hjernen som med- og modspiller. Danske Mediatoradvokater, København, 2016
Den Transformative mediationsmodel, Mediation Training Camp, Danske Advokater, 2015
Netværksdag for danske mediatorer. Trinity, Fredericia, 2016
Forligsmægling og retsmægling. Advokatforeningen i Hjørring, 2016
Underviser i Mediation på Aalborg Universitet, 2010-2020

Anden erfaring

Jeg har været konfliktmægler siden 2003. Gennemført mere end 500 mæglinger som retsmægler samt en del mediationer – dels nabostridigheder, problemer med samvær, bodeling, forældremyndighed, byggesager, alle typer af retssager samt ansættelsesretlige sager. Jeg har også deltaget i co-mediation.

Jeg underviser i faget mediation på jurastudiet på Aalborg Universitet.

Jeg har også taget voldgiftsdommeruddannelsen.

Åse Gahner Klemmensen

Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmensen
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Luneborgvej 58
9382 Tylstrup

Telefon +4598262733
Mobil +4521785966
E-mail agk@agkadvokat.dk

www.agkadvokat.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Microsoft Teams

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066