UK

Mediatorer

Har du behov for at finde en mediatoradvokat i dit område? Så søg her på kompetence, navn eller postnummer.

Allan Ohms

Kompetencer
Konstruktiv konflikthåndtering (mediation)
Arveret
Dødsbobehandling
Generationsskifte
Fast ejendom


Anne Broksø

Kompetencer
Arveret
Familieret
Mediation


Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer
Erhvervsret
Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret


Benjamin Lundström

Kompetencer
Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister


Birgitte Harring-Lund

Kompetencer
Arveret
Familieret
Dødsbobehandling
Fast ejendom


Carsten Hove

Kompetencer
Entrepriseret
Retssager
Agenturforhold
Aftaleret


Christian Werenberg

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Erstatnings- og forsikringssager


Claus F. Sørensen

Kompetencer
IP-ret
IT-ret


Claus Søgaard-Christensen

Kompetencer
Mediation
Retssager
Voldgiftssager


Claus Spangenberg

Kompetencer
IT-ret
Aftaleret
Kontraktsret
Teknologiret


Finn Lænkholm

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Ansættelsesret
Entrepriseret
Fast ejendom
Forsikrings- og erstatningsret


Gitte Løvgren Larsen

Kompetencer
Immaterialret
Kontraktsret
Mediation
Markedsføringsret
Retsmægling


Helle Brandt

Kompetencer
Familieret
Arveret
Bodeling og børn
Fast ejendom
Tvangsauktioner


Henriette K. B. Andersen

Kompetencer
Familieret
Arveret
Ansættelsesret
Inkasso


Iben Lindhardt Olsson

Kompetencer
Erhvervsrådgivning
Aftaleret
Ejendomsjura
Fonde
Tvister


Jes Anker Mikkelsen

Kompetencer
Skadeforsikring
Søret
Transportret
International Handelsret


Jesper Laage Kjeldsen

Kompetencer
Fast ejendom
IT-ret
Dødsbobehandling


Jette Alsbæk

Kompetencer
Familieret
Arveret
Fast ejendom


Joan Colding

Kompetencer
Familieret
Landbrugsret
Strafferet
Tvangsauktioner


Kim Egegaard

Kompetencer
Entrepriseret
Kontraktsret
Sport og entertainment
Arbejdsret


Kristian Skovgaard Larsen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold


Kurt Helles Bardeleben

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Offentlig ret
Kontraktsforhold mellem det offentlige og det private


Lars Bo Nilsson

Kompetencer
Erstatnings- og forsikringssager
Erhvervsrådgivning
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Bodeling og børn


Lisbeth Darling Wegener

Kompetencer
Familie- og arvesager
Ægteskab & skilsmisse
Arv og testamente
Dødsbobehandling
Børn


Lone Rømø

Kompetencer
Arveret
Skifteret
Forsikrings- og erstatningsret
Kontraktsret
Fast ejendom


Malene Eigtved

Kompetencer
Erhvervsret
Insolvensret
Arveret


Marianne Homann

Kompetencer
Familieret
Arveret
Børnebortførelser
Anbringelsessager


Michael Gjedde-Nielsen

Kompetencer
Entrepriseret
Retssager
Voldgiftssager
Udbudsret


Michael Melchior

Kompetencer
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold
Retssager
Voldgiftssager


Mogens Yde Knudsen

Kompetencer
Mediation/retsmægling
Kontraktsret
Immaterialret
Markedsret
Konkurrenceret


Morten Einshøj Petersen

Kompetencer
Generel erhvervsret
Selskabsret
Kontraktsret
Insolvensret
Investeringsaftaler


Morten Jensen

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Selskabsret
Virksomhedsoverdragelser
Bestyrelsesarbejde


Nicolai Dragsted

Kompetencer
IT-ret
Mediation
Outsourcing


Niels Lyhne

Kompetencer
Fast ejendom
Lejeret
Ansættelsesret
Entrepriseret
Landbrugsret


Pernille Rüsz Bloch

Kompetencer
Mediation
Familieret
Fast ejendom
Civile retssager
Erhvervsret


Rolf Ledertoug

Kompetencer
Familie- og arvesager
Familieret
Lejeret
Ansættelsesret


Simone Voergaard

Kompetencer
Familieret
Dødsbobehandling
Bopæl/forældremyndighed
Separation/skilsmisse
Tvangsfjernelser


Steen Marslew

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Ansættelsesret
Lejeret
Erhvervsrådgivning


Susan Sørensen

Kompetencer
Familieret
Arveret
Strafferet
Gældssanering


Susanne Merete Ravn

Kompetencer
Mediation, forhandling og konflikthåndtering
Særlig fokus på sager mellem private og mellem mindre erhvervsvirksomheder
Mediation på engelsk
Familiemediation


Thomas Samsø Bloch

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Entrepriseret
Fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse


Torben Steffensen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Ophavsret


Trine Schmidt

Kompetencer
Erstatnings- og forsikringssager
Arbejdsskader
Personskadeansvar
Retssager
Mediation og retsmægling
<< TILBAGEMediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066