UK

Mediatorer

Søg mediator på navn, postnr. eller by – eller søg på sagskategori ved at klikke på billederne nedenfor

Kurt Helles Bardeleben

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Offentlig ret
Kontraktsforhold mellem det offentlige og det private


Thomas Samsø Bloch

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse


Marie-Louise Pind

Kompetencer
Konflikthåndtering
Entrepriseret
Lejeret
Projektudvikling
Transaktioner


Claus Spangenberg

Kompetencer
IT-ret
Aftaleret
Kontraktsret
Teknologiret


Tutter Blume

Kompetencer
Erhverstvister, kontrakter og aftaler
Entrepriseret, byggeret, mangler ved fast ejendom og køb og salg
Funktionærretlige forhold
Familieret og arveret


Frederik Keun-Rasmussen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Kontrakter – både danske og internationale
Erhvervsleje
Ejer- og andelsboligforeninger


Susanne Merete Ravn

Kompetencer
Børnebortførelser
Dødsbobehandling
Separation/skilsmisse
Familieret – børnesager og skilsmisse
Nabokonflikter


Mads Balsby Wilkens

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Erhvervsret
Projektudvikling
Internationale erhvervskontrakter


Morten Jensen

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Selskabsret
Omstruktureringer
Almindelige Handelsforhold


Steen Marslew

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Ansættelsesret
Lejeret
Ejendomsadministration


Mogens Yde Knudsen

Kompetencer
Immaterialret
Internationale kontrakter
Aftaleret
Konkurrence- og markedsret
Certificeret af JUC i AB18 mv.


Kristian Skovgaard Larsen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Forsikrings- og erstatningsret
Fast ejendom
Projektudvikling
International entrepriseret, FIDIC-baserede kontrakter


Benjamin Lundström

Kompetencer
Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister
Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret


Kim Egegaard

Kompetencer
Kontraktsret
Arbejdsret
Selskabsret
Entrepriseret
Udøvende kunstneres rettigheder


Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer
Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Gitte Løvgren Larsen

Kompetencer
Immaterialret
Kontraktsret
Mediation
Markedsføringsret
Retsmægling


Niels Lyhne

Kompetencer
Fast ejendom
Lejeret
Ansættelsesret
Entrepriseret
Landbrugsret


Malene Eigtved

Kompetencer
Erhvervsret
Insolvensret
Arveret
Dødsbobehandling


Rasmus H. Wandall

Kompetencer
Konflikthåndtering
Erhvervsret
Kontraktsret
Cross-border mediation
Offentlig ret


Helle Hedemann Brandt

Kompetencer
Familieret
Bodeling og børn
Fast ejendom
Mediation
Gældssanering


Christian Werenberg

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom


Finn Lænkholm

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom og erhvervslejeret
Ansættelsesret
Landbrugssager
Familieret
Forsikringsret


Michael Gjedde-Nielsen

Kompetencer
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Retssager
Voldgiftssager
Kontrakter
Udbudsret


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066