UK

Christian Werenberg

Kompetencer

Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom

Uddannelse

Danske Advokater

Øvrige uddannelser og kurser

Strategisk konflikthåndtering (2015)
Transformativ mediation - træningsseminar (2015)
Transformativ mediation - introduktionsseminar (2015)
Advokatens rolle og ansvar i mediation og retsmægling (2015)
Retsmægling og mediation i personskadesager (2017)
Negotiation Work Shop JUC (2020)
Træning tilrettelagt for 8 erfarne mediatorer v/Lene Holmsgaard og Allan Ohms, 2020

Anden erfaring

Jeg bistår klienter med at undgå eller bedst muligt komme ud af en tvist inden for det forsikrings, erstatnings- og entrepriseretlige område.

De seneste 10 år har jeg ført sager for danske og udenlandske forsikringsselskaber, samt deres forsikringstagere ved de almindelige domstole og ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, særligt inden for følgende områder:

Herudover rådgiver jeg om anvendelsen af konfliktmægling og om hvordan dette anvendes strategisk fx som led i en forhandling. Jeg udpeges desuden som konfliktmægler 2-4 gange om året.

Jeg er udpeget som censor ved de juridiske kandidatuddannelser

 

I assist clients in identifying the best possible solutions for avoiding or resolving disputes within the insurance, tort- and construction law areas.

I have a Master of laws (LL.M.) from the University of Copenhagen (1997). For the past 20 years, I have focused on insurance, tort, compensation and construction law. I conduct court and arbitration proceedings in these fields, and have the right of appearance before the Danish Supreme Court.

Furthermore, my work includes extensive assistance to Danish Insurance companies regarding the specific wording of policies, clauses etc.

For two years I was a part-time teacher in compensation and insurance law at the University of Copenhagen, the Faculty of Law, and is today an external examiner in these areas.

I also advise on the use of conflict mediation and how this can be applied strategically, for example as part of a negotiation. I am also appointed as a conflict mediator 2-4 times a year.

For 3 years I was a board member of the Danish Mediation Institute.

Christian Werenberg

Advokatfirmaet Werenberg ApS / kontorfællesskab med WSCO Advokatpartnerselskab
Frederiksgade 17
1265 København K

Mobil 22343570
E-mail cw@wsco.dk

www.wsco.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Zoom og Teams

International mediation på Engelsk

International co-mediation på Engelsk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066