UK

Benjamin Lundström

Kompetencer

Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister
Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret

Uddannelse

Mediation ved University of British Colombia, Vancouver, Canada og Dispute Resolution ved University of New South Wales, Sydney, Australien

Øvrige uddannelser og kurser

Mediation ved University of British Colombia, Vancouver, Canada (1996)
Dispute Resolution ved University of New South Wales, Sydney, Australien (1999)
Alternativ konfliktløsning/mediation, Advokaternes Serviceselskab (2000)
Advokatsamfundets seminar: Advokatens rolle i mediation og konfliktløsning (2003)
Domstolsstyrelsens efteruddannelse for retsmæglere (2013)
Mediation in Family matters, Lisa Parkinson (2013)
Domstolsstyrelsens 2 dages retsmæglingsseminar for erfarne retsmæglere, Kalø Vig (2013)
Transformative Mediation, Joe Folger (2014)
Konference om tvistløsning (2014)
Mediator ethics; “no view from nowhere” (2015)
Træningsseminar – transformativ mediation, Joseph Folger (2015)
Erhvervslivets Mediationsdag, Voldgiftsinstituttet og Sø- & Handelsretten (2015)
Domstolsstyrelsens Retsmæglerworkshop (2015)
Den mindfulde mediator og hjerneforskning (2015)
Juridisk Forening, “Hvorfor virker retsmægling ikke?” (2016)
Hjernen som med- og modspiller i retsmægling (2016)
Emotionel Intelligens (EQ) (2027)
Mediation i erhvervstvister, CBS (2019)
Workshop for erfarne mediatorer (2019)
Dele af Masteruddannelsen i Konfliktmægling (som repræsentant for KU og medinstruktør), KU, 2019
Erfa-gruppe workshop, Danske Mediatoradvokater, København, 2020

Anden erfaring

Jeg har som partner drevet advokatvirksomhed siden 2000 og har siden 2004 også arbejdet som mediator. Jeg har haft mere end 270 mediationer og er på denne baggrund én af de mest erfarne erhvervsmediatorer i Danmark.

Jeg er tilknyttet som mediator hos både Mediationsinstituttet, Voldgiftsinstituttet og Voldgiftsnævnet, hvor jeg løbende modtager udpegning som mediator.

Jeg blev i 2008 antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler og har siden da fungeret som retsmægler ved Østre Landsretskreds. Jeg udpeges således løbende som mediator i verserende retssager. I 2008 blev jeg desuden udpeget til at deltager i Domstolsstyrelsens Arbejdsgruppe for etiske retningslinjer for retsmægling og har således været med til at sætte den etiske standard for mediation ved domstolene.

I 2020 blev jeg udpeget som mediator i et mediationsprojekt lanceret i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Dansk Industri og Mediationsinstituttet.

Mit fokus er på mediation af konflikter i erhvervslivet og strækker sig fra ansættelsesretlige tvister til store byggesagskomplekser – f.eks. for nylig i en byggesag til mere end 500 mio. kroner, hvor parterne efter to mediationsmøder nåede til en forligsmæssig løsning.

Jeg fungerer som ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser i faget konfliktmægling/mediation og på Masteruddannelsen i Konfliktmægling. Ud over at praktisere som mediator, sætter jeg stor pris på at dygtiggøre mig fagligt og dele min viden gennem undervisning.

Jeg har igennem mange år og indtil maj 2016, hvor jeg blev konstitueret som landsdommer, været bestyrelsesformand i Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet og været med til at udvikle mediationen i Danmark.

Uanset at forligsprocenten på ingen måde er eneste succesparameter, skal jeg fremhæve, at mere end 70% af mine mediationer/retsmæglinger, er endt med aftaler.

Jeg anvender den refleksive model, som er faciliteterende og resultatskabende. Jeg anvender formentlig lidt mere tid end gennemsnitligt for andre mediatorer, men det er min erfaring, at den ekstra tid og tålmodighed er givet godt ud og resulterer i en høj aftaleprocent indenfor rammerne af de etiske retningslinjer og parternes selvbestemmelse.

For udtalelser og referencer henviser jeg til mit mediations-cv på https://www.siriusadvokater.com/mennesker/benjamin-lundstroms-mediations-cv

 

Benjamin Lundström

SIRIUS advokater
Dampfærgevej 10
2100 København Ø

Telefon 88888506
Mobil 20408222
E-mail bl@siriusadvokater.dk

www.siriusadvokater.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Microsoft Teams og Zoom

International mediation på Engelsk og Svensk

International co-mediation på Engelsk og Svensk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066